No Nama Diklat Periode Tanggal Mulai Tanggal Selesai
1 REFRESHING BST 20 JULI 2018 20 Juli 2018 20 Juli 2018
2 REFRESHING SCRB 20 JULI 2018 20 Juli 2018 20 Juli 2018
3 REFRESHING MC 20 JULI 2018 20 Juli 2018 20 Juli 2018
4 Diklat MFA 23 JULI 2018 - 25 JULI 2018 23 Juli 2018 25 Juli 2018
5 Diklat AFF 23 JULI 2018 - 26 JULI 2018 23 Juli 2018 26 Juli 2018
6 Diklat MC 23 JULI 2018 - 27 JULI 2018 23 Juli 2018 27 Juli 2018
7 Diklat BLGT 23 JULI 2018 - 27 JULI 2018 (Peserta minimal 15 orang) 23 Juli 2018 27 Juli 2018
8 Diklat IMDG Code 23 JULI 2018 - 27 JULI 2018 (Peserta minimal 10 orang) 23 Juli 2018 27 Juli 2018
9 Diklat ECDIS 23 JULI 2018 - 27 JULI 2018 (Peserta minimal 5 orang) 23 Juli 2018 27 Juli 2018
10 Diklat BOCT 23 JULI 2018 - 30 JULI 2018 23 Juli 2018 30 Juli 2018
11 UPDATING NAUTIKA TK III (OPERASIONAL LEVEL) ANT-III 23 - 30 juli 2018 23 Juli 2018 30 Juli 2018
12 UPDATING TEKHNIKA TK III (ATT III OPERASIONAL LEVEL) 23 - 31 juli 2018 23 Juli 2018 31 Juli 2018
13 UPDATING NAUTIKA TK III (MANAGEMENT LEVEL) ANT-III 23 - 31 juli 2018 23 Juli 2018 31 Juli 2018
14 AOT 23 JULI 2018 - 1 AGUSTUS 2018 23 Juli 2018 1 Agustus 2018
15 ACT 23 JULI 2018 - 1 AGUSTUS 2018 (Peserta minimal 15 orang) 23 Juli 2018 1 Agustus 2018
16 Diklat BST 23 JULI 2018 - 2 AGUSTUS 2018 23 Juli 2018 2 Agustus 2018
17 Diklat GMDSS 23 JULI 2018 - 9 AGUSTUS 2018 (Peserta minimal 10 orang) 23 Juli 2018 9 Agustus 2018
18 Diklat Pelaut ANT - III 23 JULI S/D 18 JANUARI 2019 23 Juli 2018 18 Januari 2019
19 Diklat Pelaut ATT - III 23 JULI 2018 S/D 02 MARET 2019 23 Juli 2018 2 Maret 2019
20 Diklat Pelaut ANT - II 23 JULI 2018 S/D 08 MARET 2019 23 Juli 2018 8 Maret 2019
21 Diklat Pelaut ATT - II 23 JULI 2018 S/D 08 MARET 2019 23 Juli 2018 8 Maret 2019
22 Diklat SAT. 24 JULI 2018 24 Juli 2018 24 Juli 2018
23 Diklat FRB 24 JULI 2018 - 27 JULI 2018 (Peserta minimal 5 orang) 24 Juli 2018 27 Juli 2018
24 Diklat ERM 24 JULI 2018 - 27 JULI 2018 (Peserta minimal 5 orang) 24 Juli 2018 27 Juli 2018
25 REFRESHING MFA 25 JULI 2018 25 Juli 2018 25 Juli 2018
26 REFRESHING AOT 25 JULI 2018 25 Juli 2018 25 Juli 2018
27 Diklat SDSD 25 JULI 2018 - 26 JULI 2018 25 Juli 2018 26 Juli 2018
28 Diklat SSO 25 JULI 2018 - 27 JULI 2018 25 Juli 2018 27 Juli 2018
29 Diklat CCM 25 JULI 2018 - 27 JULI 2018 25 Juli 2018 27 Juli 2018
30 Diklat SCRB 25 JULI 2018 - 30 JULI 2018 25 Juli 2018 30 Juli 2018
31 REFRESHING AFF 26 JULI 2018 26 Juli 2018 26 Juli 2018
32 Refresing BOCT 26 JULI 2018 26 Juli 2018 26 Juli 2018
33 REFRESHING BST 27 JULI 2018 27 Juli 2018 27 Juli 2018
34 REFRESHING SCRB 27 JULI 2018 27 Juli 2018 27 Juli 2018
35 REFRESHING MC 27 JULI 2018 27 Juli 2018 27 Juli 2018
36 Refreshing BLGT. 27 JULI 2018 (Peserta minimal 15 orang) 27 Juli 2018 27 Juli 2018
37 Diklat MFA 30 JULI 2018 - 1 AGUSTUS 2018 30 Juli 2018 1 Agustus 2018
38 Diklat AFF 30 JULI 2018 - 2 AGUSTUS 2018 30 Juli 2018 2 Agustus 2018
39 Diklat BRM 30 JULI 2018 - 3 AGUSTUS 2018 (Peserta minimal 5 orang) 30 Juli 2018 3 Agustus 2018
40 Diklat MC 30 JULI 2018 - 3 AGUSTUS 2018 30 Juli 2018 3 Agustus 2018
41 Diklat BOCT 30 JULI 2018 - 4 AGUSTUS 2018 30 Juli 2018 4 Agustus 2018
42 ALGT 30 JULI 2018 - 7 AGUSTUS 2018 (Peserta minimal 15 orang) 30 Juli 2018 7 Agustus 2018
43 AOT 30 JULI 2018 - 8 AGUSTUS 2018 30 Juli 2018 8 Agustus 2018
44 DIKLAT RADAR /ARPA SIMULATOR 30 JULI 2018 - 9 AGUSTUS 2018 (Peserta minimal 15 orang) 30 Juli 2018 9 Agustus 2018
45 Diklat SAT. 31 JULI 2018 31 Juli 2018 31 Juli 2018
46 KESEHATAN UPDATING juni 2018 s/d juli 2018 31 Juli 2018 31 Juli 2018
47 REFRESHING AOT 1 AGUSTUS 2018 1 Agustus 2018 1 Agustus 2018
48 REFRESHING ACT 1 AGUSTUS 2018 (Peserta minimal 15 orang) 1 Agustus 2018 1 Agustus 2018
49 REFRESHING MFA 1 AGUSTUS 2018 1 Agustus 2018 1 Agustus 2018
50 REVALIDASI RADAR JULI 2018 1 Agustus 2018 2 Agustus 2018
51 REVALIDASI ARPA JULI 2018 1 Agustus 2018 2 Agustus 2018
52 Diklat SCRB 1 AGUSTUS 2018 - 4 AGUSTUS 2018 1 Agustus 2018 4 Agustus 2018
53 PENGGANTIAN IJAZAH LAUT JUNI - AGUSTUS 2018 1 Agustus 2018 31 Agustus 2018
54 KESEHATAN REVALIDASI, GANTI LOGO JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
55 REVALIDASI BST JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
56 REVALIDASI AFF JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
57 REVALIDASI MFA JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
58 REVALIDASI MC JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
59 REVALIDASI BOCT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
60 REVALIDASI BLGT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
61 REVALIDASI ALGT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
62 REVALIDASI ACT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
63 REVALIDASI AOT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
64 REVALIDASI SSO JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
65 REVALIDASI BRM JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
66 REVALIDASI ERM JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
67 REVALIDASI GMDSS JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
68 REVALIDASI ECDIS JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
69 REVALIDASI FRB JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
70 Revalidasi IMDG CODE JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
71 REVALIDASI SAT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
72 Legalisir Sertifikat Paket 1 (1 - 10 lembar) JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
73 Legalisir Sertifikat Paket 3 (21 - 30 lembar) JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
74 Keabsahan BST JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
75 Keabsahan SCRB JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
76 Keabsahan AFF JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
77 Keabsahan MFA JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
78 Keabsahan MC JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
79 Keabsahan BOCT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
80 keabsahan TF JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
81 keabsahan CT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
82 keabsahan OT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
83 Keabsahan GMDSS JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
84 keabsahan LGT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
85 Keabsahan RADAR JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
86 Keabsahan ARPA JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
87 GANTI LOGO SAT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
88 GANTI LOGO SDSD JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
89 KEHILANGAN BST JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
90 KEHILANGAN SCRB JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
91 KEHILANGAN AFF JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
92 KEHILANGAN MFA JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
93 KEHILANGAN MC JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
94 KEHILANGAN BOCT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
95 KEHILANGAN BLGT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
96 KEHILANGAN ALGT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
97 KEHILANGAN ACT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
98 KEHILANGAN AOT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
99 KEHILANGAN RADAR JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
100 KEHILANGAN SSO JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
101 KEHILANGAN ERM JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
102 KEHILANGAN ECDIS JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
103 KEHILANGAN FRB JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
104 KEHILANGAN SAT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
105 KEHILANGAN SDSD JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
106 PERBAIKAN BST JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
107 PERBAIKAN AFF JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
108 PERBAIKAN SCRB JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
109 PERBAIKAN MFA JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
110 PERBAIKAN MC JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
111 PERBAIKAN BOCT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
112 PERBAIKAN BLGT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
113 PERBAIKAN ALGT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
114 PERBAIKAN ACT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
115 PERBAIKAN AOT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
116 PERBAIKAN ARPA JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
117 PERBAIKAN SSO JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
118 PERBAIKAN BRM JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
119 PERBAIKAN ERM JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
120 PERBAIKAN ECDIS JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
121 PERBAIKAN FRB JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
122 PERBAIKAN SAT JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
123 PERBAIKAN SDSD JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
124 Legalisir Ijazah D4 Paket 1 (1 - 10 lembar) JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
125 Legalisir Transkrip Nilai D4 Paket 1 (1 - 10 lembar) JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
126 REVALIDASI SDSD JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
127 REVALIDASI SCRB JULI 2018 3 Agustus 2018 4 Agustus 2018
128 Legalisir Sertifikat Paket 2 (11 - 20 lembar) JULI 2018 3 Agustus 2018 5 Agustus 2018
129 REFRESHING ALGT 7 AGUSTUS 2018 (Peserta minimal 15 orang) 7 Agustus 2018 7 Agustus 2018
130 PENGGANTIAN ENDORSMENT JUNI - OKTOBER 2018 1 September 2018 31 Oktober 2018
131 KESEHATAN UPGRADING JUNI - OKTOBER 2018 1 November 2018 31 Oktober 2018